ÚVOD PRODUKTY BEZPEČNÉ UKLÁDÁNÍ DAT

Systémy pro bezpečné ukládání a zálohování dat

Podniková data se postupem času stávají stále tím nejcennějším v celém podniku. Jejich ztráta nebo zneužití  může znamenat pro většinu podniků katastrofální následky. Proto je třeba bezpečnému uložení podnikových dat věnovat zvýšenou pozornost.

Zkuste si na začátek odpovedět na několik otázek: Pole

  • S jakým typem dat naše společnost pracuje ?
  • Jsou pro nás tato data životně důležitá ?
  • Jak snadno a jak rychle jsou naše data dostupná ?
  • Jak tyto data v současné době chráníme ?
  • Jakým způsobem a jak často je zálohujeme ?
  • Je zálohování automatické nebo ručně občas někam data kopírujeme ?
  • Kde jsou zálohy uloženy ?
  • Jak rychle umíme kompletní provoz ze zálohy obnovit ?

Pokud jste byť jen u jediné otázky zapochybovali, je čas se zamyslet a zrevidovat současný stav bezpečného ukládání vašich firemních dat

Aby vaše společnost mohla rychle a pružně reagovat na turbulentní požadavky dnešní doby, bezpochyby potřebuje rychle zpracovávat obrovské množství dat, které je nutné nejlépe ihned po zpracování bezpečně uložit pro další možné použití.
Je zřejmé, že požadavky na objem ukládaných dat se neustále zvyšují, což vytváří tlak na odpovídající výkony hardware a software. Optimálním řešením je v současné době použití SAN (Storage Area Network) a NAS (Network Attached Storage) technologií, které vám umožní realizovat výkonné, bezpečné a pružně přizpůsobitelné prostředí pro přístup ke všem firemním datům.

Naše společnost zachytila tento trend rostoucích potřeb v oblasti bezpečného ukládání dat a proto jsme vytipovali vhodné, výkonné a přitom cenově přijatelné řešení, navázali jsme vztahy s výrobci těchto prostředků a vyškolili náš realizační tým pro bezchybné instalace. Proto vám nyní můžeme nabídnout kompletně zabezpečené řešení s plnou technickou podporou  ze strany výrobců.

S těmito instalacemi máme už dnes rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti, které můžeme s výhodou uplatnit i pro vás. Neváhejte nás kontaktovat a jistě vybereme pro vás to nejvhodnější řešení.KAISER DATA | SVĚT BEZDRÁTOVÝCH KOMUNIKACÍ
KAISER DATA s.r.o.